2012-12-13 10:18:06 bieżący 23/2012 ORG Raport miesięczny za Listopad 2012

 

Typ raportu EBI
Numer 23/2012
Data dodania 2012-12-13
Spółka Organic Farma Zdrowia SA

 

Raport miesięczny za Listopad 2012
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za Listopad 2012r.:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Zarząd podpisał w listopadzie umowę w ramach, której odkupił od poprzednich właścicieli sklep z żywnością ekologiczną w Krakowie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 43. Sklep ma powierzchnię całkowitą 80m2 i działa od blisko 3 lat a od ponad roku posiada również sklep internetowy. Spółka natychmiast przystąpiła do remontu i rewitalizacji sklepu w ramach przyjętej dla całej sieci koncepcji architektoniczno-wizualnej. Planowana data ponownego otwarcia sklepu to 12 grudnia. 
2. Odkup sklepów sprzedających żywność ekologiczną i naturalną od ich poprzednich właścicieli jest
jedną z przyjętych form pozyskiwania lokali do sieci delikatesów pod marką spółki. Jest to już 7 sklep sieci pozyskany od poprzednich właścicieli. 
3. Listopad był okresem bardzo intensywnej pracy nad nowymi projektami marketingowymi, które będą uruchomione na przełomie roku oraz w pierwszym kwartale 2013 roku.
4. W tym okresie również, dla podniesienia kwalifikacji i kompetencji kadry menadżerskiej, przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu zarządzania personelem i kategoriami produktowymi dla całego, kilkudziesięcioosobowego zespołu kierowniczego w spółce. 
II. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 Stycznia 2013 opublikowany zostanie raport miesięczny za Grudzień 2012.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:

a. 21/2012 – Raport miesięczny za Październik 2012 – opublikowany dnia 14.11.2012
b. 22/2012 – Raport za III Kwartał 2012 roku – opublikowany dnia 14.11.2012

2. Raporty ESPI:

W Listopadzie 2012 Spółka nie publikowała raportów w tym systemie.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

1. W ramach rozwoju sieci delikatesów Organic Farma Zdrowia, w listopadzie został zakupiony (od poprzednich właścicieli), sklep z żywnością ekologiczną w Krakowie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 43. Sklep ma powierzchnię całkowitą 80m2 i działa od blisko 3 lat. Spółka natychmiast przystąpiła do remontu i rewitalizacji sklepu w ramach przyjętej dla całej sieci koncepcji architektoniczno-wizualnej.

2. W ramach nowej strategii marketingowej w listopadzie trwała bardzo intensywna praca nad nowymi projektami marketingowymi, które będą uruchomione na przełomie roku oraz w pierwszym kwartale 2013 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu