Odpowiedzialny biznes

„W 90 Dni do Eko” to program, którego I edycja rozpoczeła się na początku roku 2013 i trwała przez 3 miesiące. Celem programu było pokazanie jak w ciągu 90 dni można poprawić swoje zdrowie i samopoczucie. Uczestnicy, którzy zarejestrowali się na specjalnie stworzonej do programu …

Kariera

DOŁĄCZ DO NAS Obecnie szukamy osób na stanowiska: Młodszy specjalista ds. kadr i płac. Główne obowiązki/opis zadań: Koordynacja i realizacja zadań związanych z zatrudnieniem, w tym: przygotowanie i prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej (m.in. umowy o pracę, akta osobowe), wprowadzanie i aktualizacja danych do systemu kadrowo …

Regulamin Walnego Zgromadzenia

   Regulamin Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A.pdf Regulamin Walnego ZgromadzeniaOrganic Farma Zdrowia S.A.(tekst jednolity uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.11. 2007r. zmieniony uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31.03.2010r.)§ 1. Postanowienia ogólne1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania obrad Walnego …

Regulamin Rady Nadzorczej

    Regulamin Rady Nadzorczej.pdf REGULAMIN RADY NADZORCZEJOrganic Farma Zdrowie S.A.Zatwierdzony przez ZWZ dnia 19.04.2011§ 1. Postanowienia ogólne1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Organic Farma Zdrowie S.A.1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut Spółki oraz przez Kodeks Spółek Handlowych.1.3. Rada Nadzorcza działa na …

Statut Organic Farma Zdrowia

  Statut Organic Farma Zdrowia SA.pdf TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.§11. Firma Spółki brzmi: Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Organic Farma Zdrowia S.A.3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. §21. Siedzibą Spółki …

Oferta Publiczna Akcji

Spółka nie przeprowadzała Oferty Publicznych Akcji.

Terminarz

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku: Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2015 roku: 15 luty 2016 r. Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. …

Autoryzowany Doradca i Animator

AUTORYZOWANY DORADCA Invest Concept Sp. z o.o. ul. Rybałtów 14 lok. 5, 02-886 Warszawa NIP 9512299219 e-mail: mr@investconcept.pl tel.: (+48 22) 255 31 21 (+48 22) 408 49 68 fax: (+48 22) 300 17 15 ANIMATOR Dom Maklerski PKO BP Ul. Puławska 15 02-515 Warszawa …

ZWZ 24.04.2013

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque non ligula dapibus, aliquet leo id, congue dui. Etiam ac feugiat tortor. Etiam in viverra dui. Fusce sit amet porta odio. Fusce at aliquet nulla. Duis convallis eget odio a mattis. Curabitur scelerisque imperdiet nisi id …

ZWZ 17.04.2012

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque non ligula dapibus, aliquet leo id, congue dui. Etiam ac feugiat tortor. Etiam in viverra dui. Fusce sit amet porta odio. Fusce at aliquet nulla. Duis convallis eget odio a mattis. Curabitur scelerisque imperdiet nisi id …