2018-01-15 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:
Raport kwartalny jednostkowy za IV kw. 2018 roku: 14 lutego 2019 r.
Raport kwartalny jednostkowy za I kw. 2019 roku: 15 maja 2019 r.
Raport kwartalny jednostkowy za II kw. 2019 roku: 14 sierpnia 2019 r.
Raport kwartalny jednostkowy za III kw. 2019 roku: 14 listopada 2019 r.
Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2018 rok: 05 kwietnia 2019 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego.