2018-12-31 Umowa o badanie sprawozdania finansowego za 2018 i 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że zawarł umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz Skonsolidowanego za 2018 i 2019 rok z Kancelarią Audytorską Grażyna Cichosz z siedzibą w Warszawie przy ul. Puszczyka 18/66 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 9878.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

  • Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu