2018-04-12 Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017. Pobierz plik

2018-04-12 Jednostkowy raport roczny za 2017 rok

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2017. Pobierz plik 

2018-04-12 Raport miesięczny za marzec 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za marzec 2018 r.  Pobierz plik