2018-05-16 Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport za I kwartał 2018 roku. Pobierz plik

2018-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za kwiecień 2018 roku. Pobierz plik