2018-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za kwiecień 2018 roku. Pobierz plik