2019-02-23 Otrzymanie pożyczki od główego akcjonariusza

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że dnia 22 marca 2019r. spółka podpisała porozumienie w sprawie nowej pożyczki od większościowego akcjonariusza spółki EcorNaturaSi S.p.A. z siedzibą w Weronie na kwotę 1.600.000 EUR. Jest to pożyczka do dnia 31.03.2020 na warunkach nie odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. 

Jednocześnie spółka zawarła porozumienie w sprawie przedłużenia okresu spłaty pożyczki na kwotę 1 mln EUR opisanej w raporcie 4/2018. Nowy termin spłaty ustalony został na 31.03.2020.


Największy akcjonariusz, spółka EcorNaturaSi S.p.A. z siedzibą w Weronie posiada bezpośrednio 63,42% akcji spółki Organic Farma Zdrowia S.A. uprawniających do 55,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu.