2019-03-07 Korekta raportu za IV kwartał 2018r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu korektę raportu za czwarty kwartał 2018 roku. Korekta polega na ujęciu strat wywołanych pożarem (magazynu i biur Grupy dnia 31.01.2019) w całości w sprawozdaniach za 2019 rok a nie jak to zostało wstępnie wykonane częściowo w sprawozdaniach za 4 kwartał 2018 roku. Decyzja o powyższej korekcie została podjęta po powtórnej weryfikacji zastosowanego podejścia z audytorem lokalnym i audytorem Grupy.

POBIERZ PLIK