2019-03-14 Raport miesięczny za luty 2019

 Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2019r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu

Pobierz plik