Akcjonariat

Lista Akcjonariuszy Spółki Organic Farma Zdrowia w podziale na akcje i głosy wg stanu na 6.07.2016 r.