2018-12-12 Raport miesięczny za listopad 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za listopad 2018 roku. Pobierz plik

2018-11-29 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż otrzymał od Prezesa Zarządu Sławomira Chłonia zawiadomienie o transakcji na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A. Treść zawiadomienia w załączeniu. Zawiadomienie

2018-11-14 Raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport za III kwartał 2018 roku. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik

2018-11-14 – Raport miesięczny za październik 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za październik 2018 roku. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik 

2018-10-26 Otrzymanie pożyczki od głównego akcjonariusza

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że dnia 26 października 2018r. spółka otrzymała pożyczkę od większościowego akcjonariusza spółki EcorNaturaSi S.p.A. z siedzibą w Weronie w kwocie 1 mln EUR. Jest to pożyczka krótkoterminowa na warunkach nie odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. …

2018-10-11 Raport miesięczny za wrzesień 2018 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za wrzesień 2018r. Pobierz plik

2018-09-24 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Pan Wiktor Raszkowski został powołany na Członka Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A., przez Radę Nadzorczą, w trybie uzupełnienia składu Rady. Poniżej życiorys zawodowy Nowego Członka Rady: Imię i nazwisko: Wiktor Raszkowski, członek Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia …

2018-09-14 Raport miesięczny za sierpień 2018 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za sierpień 2018r. Pobierz plik  

2018-08-14 Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2018 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.   Pobierz plik 

2018-08-14 Raport miesięczny za lipiec 2018 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za lipiec 2018r. Pobierz plik