2018-10-11 Raport miesięczny za wrzesień 2018 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za wrzesień 2018r. Pobierz plik

2018-09-24 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Pan Wiktor Raszkowski został powołany na Członka Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A., przez Radę Nadzorczą, w trybie uzupełnienia składu Rady. Poniżej życiorys zawodowy Nowego Członka Rady: Imię i nazwisko: Wiktor Raszkowski, członek Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia …

2018-09-14 Raport miesięczny za sierpień 2018 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za sierpień 2018r. Pobierz plik  

2018-08-14 Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2018 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.   Pobierz plik 

2018-08-14 Raport miesięczny za lipiec 2018 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za lipiec 2018r. Pobierz plik

2018-07-13 Raport bieżący za czerwiec 2018 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za czerwiec 2018 r. Pobierz plik

2018-06-22 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 22.06.2018 roku.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 22.06.2018 roku. Pobierz plik

2018-06-22 Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 22 czerwca 2018 r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 22 czerwca 2018 r., wraz z zaprotokołowanym przebiegiem i wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Podstawa prawna: §4 ust. …

2018-06-18 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że pan Jerzy Skonieczny zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

2018-06-14 Raport miesięczny za maj 2018 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za maj 2018r. Pobierz plik