2018-06-18 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że pan Jerzy Skonieczny zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

2018-06-14 Raport miesięczny za maj 2018 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za maj 2018r. Pobierz plik

2018-06-13 Jednostkowy raport za 2017 rok

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2017.  Pobierz plik  

2018-06-13 Raport skonsolidowany za 2017 rok

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za 2017 rok. Pobierz plik

2018-06-13 Jednostkowy i skonsolidowany raport za 4 kwartał 2017 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2017r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Pobierz plik 

2018-05-30 Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej

W uzupełnieniu raportu EBI 12/2018 Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej, powołanego 24 maja 2018 r.     Michael Anders Imię i nazwisko: Michael Anders, członek Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. od 24.05.2018r. termin upływu …

2018-05-24 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-417 Warszawa, ulica Głubczycka 11 lok. 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII (trzynasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000293247 (dalej „Spółka”) działając …

2018-05-24 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że 24 maja 2018 r. Pan Michael Anders został powołany na Członka Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A., przez Radę Nadzorczą, w trybie uzupełnienia składu Rady. Życiorys zawodowy nowego członka Rady zostanie opublikowany po jego otrzymaniu przez Spółkę. Podstawa …

2018-05-16 Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport za I kwartał 2018 roku. Pobierz plik

2018-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za kwiecień 2018 roku. Pobierz plik