2018-02-14 Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2017r.  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Pobierz plik      

2018-02-14 Raport miesięczny za styczeń 2018 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za styczeń 2018 r. Pobierz plik.

2018-01-12 Raport miesięczny za grudzień 2017 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za grudzień 2017r. Pobierz plik

2018-01-12 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. podaje terminy publikacji raportów okresowych w 2018r.: Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kw. 2017 roku: 14 lutego 2018 r. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kw. 2018 roku: 15 maja 2018 r. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany …

2018-01-11 Powzięcie informacji o otwarciu postępowania układowego dłużnika Jerzego Skoniecznego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że otrzymał informację o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Jerzego Skoniecznego. Według informacji od doradcy restrukturyzacyjnego, obecnie trwa sporządzanie listy wierzytelności oraz planu restrukturyzacyjnego, po sporządzeniu których Spółka otrzyma …

2017-12-19 Umowa o badanie sprawozdania finansowego za 2017 r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że zawarł umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok z Kancelarią Audytorską Grażyna Cichosz z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puszczyka 18 lok.66, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2770 w rejestrze …

2017-12-19 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż otrzymał od EcorNaturaSi S.p.A zawiadomienie o transakcji na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A. Treść zawiadomienia w załączeniu. Pobierz plik

2017-12-14 Raport miesięczny za listopad

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za listopad 2017r. Pobierz plik

2017-11-14 Raport miesięczny za październik 2017 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za październik 2017r. pobierz plik

2017-11-03 Raport kwartalny za 3 kwartał 2017 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2017r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Pobierz plik