2019-02-05 Organic Farma Zdrowia S.A. i Eko-Wital Sp. z o.o. z nowym magazynem, biurem i działającymi systemami

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu wczorajszym podpisał odbiór nowego magazynu o kubaturze 18.000 m3 _a więc o 20% więcej niż w poprzednim magazynie_ oraz nowych biur dla pracowników central obu firm. Obecnie trwa już wyposażanie magazynu we wszelkie niezbędne wyposażenie do …

2019-01-31 Organic Farma Zdrowia S.A. i Eko-Wital Sp. z .o.o. funkcjonują i pracują nad maksymalnie szybkim przywróceniem 100% sprawności działania w zakresie dystrybucji ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Raport dostępny jest w formacie PDF pod linkiem RB- delikatesy funkcjonują bez zakłóceń

2019-01-31 Pożar w magazynie i biurach

Raport dostępny jest do pobrania pod linkiem RB – pożar w magazynie i biurach  

2018-01-15 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku: Raport kwartalny jednostkowy za IV kw. 2018 roku: 14 lutego 2019 r. Raport kwartalny jednostkowy za I kw. 2019 roku: 15 maja 2019 r. Raport kwartalny jednostkowy za II …

2018-01-15 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

  Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że z dniem 15.01.2019 Pan Francesco Iovine zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. w związku z zakończeniem współpracy z większościowym akcjonariuszem spółki Grupą EcorNaturaSi spa. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu

2018-01-14 Raport miesięczny za grudzień 2018 r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za grudzień 2018 roku. Pobierz plik

2018-12-31 Umowa o badanie sprawozdania finansowego za 2018 i 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że zawarł umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz Skonsolidowanego za 2018 i 2019 rok z Kancelarią Audytorską Grażyna Cichosz z siedzibą w Warszawie przy ul. Puszczyka 18/66 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem …

2018-12-21 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż otrzymał od osoby zobowiązanej zawiadomienia o transakcjach na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A. Treść zawiadomień w załączeniu. Pobierz plik

2018-12-12 Raport miesięczny za listopad 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za listopad 2018 roku. Pobierz plik

2018-11-29 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż otrzymał od Prezesa Zarządu Sławomira Chłonia zawiadomienie o transakcji na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A. Treść zawiadomienia w załączeniu. Zawiadomienie