12-04-2019 Raport miesięczny za marzec 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2019r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Pobierz plik

2019-04-05 Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za 2018 rok.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.   Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Przemysław Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu POBIERZ PLIK

2019-04-05 Raport roczny jednostkowy

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2018. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Przemysław Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu POBIERZ PLIK

2019-02-23 Otrzymanie podwyżki od główego akcjonariusza

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że dnia 22 marca 2019r. spółka podpisała porozumienie w sprawie nowej pożyczki od większościowego akcjonariusza spółki EcorNaturaSi S.p.A. z siedzibą w Weronie na kwotę 1.600.000 EUR. Jest to pożyczka do dnia 31.03.2020 na warunkach nie odbiegających od warunków powszechnie …

2019-03-18 Powołanie Nowego Członka Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Pan Fausto Iori został powołany na Członka Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A., przez Radę Nadzorczą, w trybie uzupełnienia składu Rady.  Informacje na temat nowego Członka Rady: a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz …

2019-03-14 Raport miesięczny za luty 2019

 Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2019r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik

2019-03-07 Korekta raportu za IV kwartał 2018r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu korektę raportu za czwarty kwartał 2018 roku. Korekta polega na ujęciu strat wywołanych pożarem (magazynu i biur Grupy dnia 31.01.2019) w całości w sprawozdaniach za 2019 rok a nie jak to zostało wstępnie wykonane częściowo w sprawozdaniach …

2019-02-14 Raport miesięczny za styczeń 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2019r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik

2019-02-14 Raport za IV kwartał 2018r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za IV kwartał 2018r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz …

2019-02-05 Organic Farma Zdrowia S.A. i Eko-Wital Sp. z o.o. z nowym magazynem, biurem i działającymi systemami

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu wczorajszym podpisał odbiór nowego magazynu o kubaturze 18.000 m3 _a więc o 20% więcej niż w poprzednim magazynie_ oraz nowych biur dla pracowników central obu firm. Obecnie trwa już wyposażanie magazynu we wszelkie niezbędne wyposażenie do …