2017-11-14 Raport miesięczny za październik 2017 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za październik 2017r. pobierz plik

2017-11-03 Raport kwartalny za 3 kwartał 2017 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2017r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Pobierz plik

2017-10-12 Raport miesięczny za wrzesień 2017 roku

Pobierz plik Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za wrzesień 2017r.: I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, …

2017-09-27 Podpisanie umowy kredytowej

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że 27.09 2017 r. zawarł 6-letnią umowę kredytową z Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, na kwotę 3 mln EUR. Spłata nastąpi w 10 równych półrocznych ratach kapitałowych począwszy od 29.03.2019 roku. Kredyt zostanie wykorzystany w celu …

2017-09-14 Raport miesięczny za sierpień 2017 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za sierpień 2017 r. Pobierz plik

2017-08-30 Rejestracja zmian w Statucie

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że powziął informację o rejestracji przez sąd zmian w Statucie, uchwalonych na ostatnim WZA. Zarejestrowany tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Załącznik

2017-08-10 Raport za lipiec 2017 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za lipiec 2017 r. Pobierz plik 

2017-08-03 Raport za 2 kwartał 2017 roku

Grupa Organic Farma Zdrowia opublikowała jednostkowi i skonsolidowany raport za drugi kwartał 2017 roku. Pobierz plik

2017-07-14 Raport miesięczny za czerwiec 2017 roku

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za czerwiec 2017 r. Pobierz plik

23-06-2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 23.06.2017 roku.

Raport bieżący nr 3/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 23.06.2017 roku. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. w …