2019-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2019r.  Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu Pobierz plik

2019-09-13 Raport miesięczny za sierpień 2019

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za sierpień 2019 roku. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik

2019-08-14 Raport za II kwartał 2019 roku Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2019r. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik  

2019-08-14 Raport miesięczny za lipiec 2019r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za lipiec 2019r. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu   Pobierz plik    

2019-07-12 Raport miesięczny za czerwiec 2019 r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za czerwiec 2019 roku. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik

2019-06-25 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje o powołaniu Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w czasie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. dnia 25.06.2019 roku.Wszyscy wybrani byli członkami dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki. Wybrani zostali:Pan Michał DąbrowskiPan Fabio Silvio BrescacinPan Michael AndersPan Wiktor RaszkowskiPan Fausto Iori

2019-06-25 Uchwały podjęte na WZA dnia 25.06.2019 Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 25 czerwca 2019 r. wraz z zaprotokołowanym przebiegiem i wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Podstawa prawna:§4 ust. 2 …

2019-06-13 Raport miesięczny za maj 2019

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport miesięczny za Maj 2019. ORGANIC – raport za maj 2019

2019-05-15 Raport za I kwartał 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2019r. Podstawa prawna:Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.   Sławomir Chłoń – Prezes …

2019-05-14 Raport bieżący za kwiecień 2019r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2019r. Podstawa prawna: pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Pobierz plik