2019-02-05 Organic Farma Zdrowia S.A. i Eko-Wital Sp. z o.o. z nowym magazynem, biurem i działającymi systemami

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu wczorajszym podpisał odbiór nowego magazynu o kubaturze 18.000 m3 _a więc o 20% więcej niż w poprzednim magazynie_ oraz nowych biur dla pracowników central obu firm. Obecnie trwa już wyposażanie magazynu we wszelkie niezbędne wyposażenie do …

2019-01-31 Organic Farma Zdrowia S.A. i Eko-Wital Sp. z .o.o. funkcjonują i pracują nad maksymalnie szybkim przywróceniem 100% sprawności działania w zakresie dystrybucji ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Raport dostępny jest w formacie PDF pod linkiem RB- delikatesy funkcjonują bez zakłóceń

2019-01-31 Pożar w magazynie i biurach

Raport dostępny jest do pobrania pod linkiem RB – pożar w magazynie i biurach  

2018-12-21 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż otrzymał od osoby zobowiązanej zawiadomienia o transakcjach na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A. Treść zawiadomień w załączeniu. Pobierz plik

2018-11-29 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż otrzymał od Prezesa Zarządu Sławomira Chłonia zawiadomienie o transakcji na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A. Treść zawiadomienia w załączeniu. Zawiadomienie

2018-11-14 Raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport za III kwartał 2018 roku. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik

2018-10-26 Otrzymanie pożyczki od głównego akcjonariusza

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że dnia 26 października 2018r. spółka otrzymała pożyczkę od większościowego akcjonariusza spółki EcorNaturaSi S.p.A. z siedzibą w Weronie w kwocie 1 mln EUR. Jest to pożyczka krótkoterminowa na warunkach nie odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. …

2018-06-22 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 22.06.2018 roku.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 22.06.2018 roku. Pobierz plik

2018-05-24 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-417 Warszawa, ulica Głubczycka 11 lok. 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII (trzynasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000293247 (dalej „Spółka”) działając …

2018-01-11 Powzięcie informacji o otwarciu postępowania układowego dłużnika Jerzego Skoniecznego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że otrzymał informację o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Jerzego Skoniecznego. Według informacji od doradcy restrukturyzacyjnego, obecnie trwa sporządzanie listy wierzytelności oraz planu restrukturyzacyjnego, po sporządzeniu których Spółka otrzyma …