2018-11-14 Raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2018 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu raport za III kwartał 2018 roku. Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Pobierz plik

2018-10-26 Otrzymanie pożyczki od głównego akcjonariusza

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że dnia 26 października 2018r. spółka otrzymała pożyczkę od większościowego akcjonariusza spółki EcorNaturaSi S.p.A. z siedzibą w Weronie w kwocie 1 mln EUR. Jest to pożyczka krótkoterminowa na warunkach nie odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. …

2018-06-22 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 22.06.2018 roku.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 22.06.2018 roku. Pobierz plik

2018-05-24 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-417 Warszawa, ulica Głubczycka 11 lok. 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII (trzynasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000293247 (dalej „Spółka”) działając …

2018-01-11 Powzięcie informacji o otwarciu postępowania układowego dłużnika Jerzego Skoniecznego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że otrzymał informację o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Jerzego Skoniecznego. Według informacji od doradcy restrukturyzacyjnego, obecnie trwa sporządzanie listy wierzytelności oraz planu restrukturyzacyjnego, po sporządzeniu których Spółka otrzyma …

2017-12-19 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż otrzymał od EcorNaturaSi S.p.A zawiadomienie o transakcji na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A. Treść zawiadomienia w załączeniu. Pobierz plik

2017-09-27 Podpisanie umowy kredytowej

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że 27.09 2017 r. zawarł 6-letnią umowę kredytową z Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, na kwotę 3 mln EUR. Spłata nastąpi w 10 równych półrocznych ratach kapitałowych począwszy od 29.03.2019 roku. Kredyt zostanie wykorzystany w celu …

23-06-2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 23.06.2017 roku.

Raport bieżący nr 3/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 23.06.2017 roku. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Organic Farma Zdrowia S.A. w …

WZW 23.06.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. Pobierz plik

Zawarcie umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 1 / 2017 Data sporządzenia: 2017-03-01 Skrócona nazwa emitenta ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Temat Zawarcie umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że 1 marca …