2019-06-18 Spłata objętej rezerwą pożyczki wobec spółki

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że dnia 17 czerwca 2019r. spłacona została pożyczka udzielona Panu Jerzemu Skoniecznemu w kwocie 1.572.127,22 – uznana za nieściągalną w Q4.2017 _raport ESPI 1/2018_. Spłata nastąpiła w związku z realizacją przyśpieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, które umożliwiło na transakcję odkupu 300.000 …

2019-06-13 Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji przez porozumienie akcjonariuszy

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu 13.06.2019 roku otrzymał zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji w imieniu porozumienia akcjonariuszy. Treść zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu. Zawiadomienie_Porozumienie

2019-06-13 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 13-06-2019 roku otrzymał zawiadomienie od EcorNaturaSi jako podmiotu powiązanego z osobami pełniącymi funkcje zarządcze – członkami Rady Nadzorczej o transakcji na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A. Zawiadominie w załączeniu do niniejszego raportu. Notification

2019-05-23 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-417 Warszawa, ulica Głubczycka 11 lok. 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII (trzynasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000293247 (dalej „Spółka”) działając …

2019-02-23 Otrzymanie pożyczki od główego akcjonariusza

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że dnia 22 marca 2019r. spółka podpisała porozumienie w sprawie nowej pożyczki od większościowego akcjonariusza spółki EcorNaturaSi S.p.A. z siedzibą w Weronie na kwotę 1.600.000 EUR. Jest to pożyczka do dnia 31.03.2020 na warunkach nie odbiegających od warunków powszechnie …

2019-02-05 Organic Farma Zdrowia S.A. i Eko-Wital Sp. z o.o. z nowym magazynem, biurem i działającymi systemami

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu wczorajszym podpisał odbiór nowego magazynu o kubaturze 18.000 m3 _a więc o 20% więcej niż w poprzednim magazynie_ oraz nowych biur dla pracowników central obu firm. Obecnie trwa już wyposażanie magazynu we wszelkie niezbędne wyposażenie do …

2019-01-31 Organic Farma Zdrowia S.A. i Eko-Wital Sp. z .o.o. funkcjonują i pracują nad maksymalnie szybkim przywróceniem 100% sprawności działania w zakresie dystrybucji ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Raport dostępny jest w formacie PDF pod linkiem RB- delikatesy funkcjonują bez zakłóceń

2019-01-31 Pożar w magazynie i biurach

Raport dostępny jest do pobrania pod linkiem RB – pożar w magazynie i biurach  

2018-12-21 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż otrzymał od osoby zobowiązanej zawiadomienia o transakcjach na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A. Treść zawiadomień w załączeniu. Pobierz plik

2018-11-29 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż otrzymał od Prezesa Zarządu Sławomira Chłonia zawiadomienie o transakcji na akcjach Organic Farma Zdrowia S.A. Treść zawiadomienia w załączeniu. Zawiadomienie