Kalendarium Relacji Inwestorskich 2019

14 lutego 2019 r.– Raport kwartalny jednostkowy za IV kw. 2018 roku. 5 kwietnia 2019 r. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za 2018 r. 15 maja 2019 r. – Raport kwartalny jednostkowy za I kw. 2019 roku. 14 sierpnia 2019 r. – Raport kwartalny jednostkowy za II …

Akcjonariat Organic Farma Zdrowia

Aby uzyskać więcej informacji prosimy skontaktować się z nami (s.grabowiec@organicmarket.pl)

ZWZ ZATWIERDZENIE WYNIKU 2014 R

Organic Farma Zdrowia S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA 2013 ROK.pdf Organic Farma Zdrowia S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ZA 2013 ROK.pdf RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2013 Organic Farma Zdrowia S.A..pdf RAPORT ZA III KWARTAŁ 2013 Organic Farma Zdrowia S.A..pdf RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 Organic Farma Zdrowia S.A..pdf …

ZWZ 24.04.2013

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque non ligula dapibus, aliquet leo id, congue dui. Etiam ac feugiat tortor. Etiam in viverra dui. Fusce sit amet porta odio. Fusce at aliquet nulla. Duis convallis eget odio a mattis. Curabitur scelerisque imperdiet nisi id …

ZWZ 17.04.2012

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque non ligula dapibus, aliquet leo id, congue dui. Etiam ac feugiat tortor. Etiam in viverra dui. Fusce sit amet porta odio. Fusce at aliquet nulla. Duis convallis eget odio a mattis. Curabitur scelerisque imperdiet nisi id …

ZWZ 19.04.2011

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque non ligula dapibus, aliquet leo id, congue dui. Etiam ac feugiat tortor. Etiam in viverra dui. Fusce sit amet porta odio. Fusce at aliquet nulla. Duis convallis eget odio a mattis. Curabitur scelerisque imperdiet nisi id …

Zarząd

Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu,Przemysław Eliasz Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu. Zgodnie ze Statutem ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A., Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Członkowie Zarządu powoływani są na 3-letnią kadencję. Zarząd powoływany …

Ebi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque non ligula dapibus, aliquet leo id, congue dui. Etiam ac feugiat tortor. Etiam in viverra dui. Fusce sit amet porta odio. Fusce at aliquet nulla. Duis convallis eget odio a mattis. Curabitur scelerisque imperdiet nisi id …

Espi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque non ligula dapibus, aliquet leo id, congue dui. Etiam ac feugiat tortor. Etiam in viverra dui. Fusce sit amet porta odio. Fusce at aliquet nulla. Duis convallis eget odio a mattis. Curabitur scelerisque imperdiet nisi id …