slawomir chlon organic farma zdrowia

Sławomir Chłoń, Prezes Zarządu Organic Farma Zdrowia

W latach 1985-1990 pracował w przedstawicielstwie brytyjskiej firmy informatycznej ICL. W latach 1990-1999 był kolejno współzałożycielem, dyrektorem zarządzającym, wiceprezesem oraz prezesem spółki informatycznej CSBI S.A. Dodatkowo w latach 1996-1999 był doradcą ds. oprogramowania dla Zarządu Grupy ComputerLand. Następnie w latach 1999-2006 był kolejno wiceprezesem, prezesem …

przemyslaw tomaszewski

Przemysław Eliasz Tomaszewski, Wiceprezes Zarządu Organic Farma Zdrowia

  Od 1995 r. współwłaściciel „Provita” – Żywność dla Zdrowia. W latach 2000-2006 właściciel sklepu ze zdrową żywnością PHU „Janka”. W latach 2003-2006 założył pierwszą w Polsce sieć sklepów ze zdrową żywnością Organic Market zlokalizowaną w centrach handlowych Warszawy, Poznania i Łodzi. Od 2006 r. …

Rada Nadzorcza

 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalnosci w 2013 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalnosci w 2012 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalnosci …

Akcjonariat

Regulamin Walnego Zgromadzenia

   Regulamin Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A.pdf Regulamin Walnego ZgromadzeniaOrganic Farma Zdrowia S.A.(tekst jednolity uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.11. 2007r. zmieniony uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31.03.2010r.)§ 1. Postanowienia ogólne1.1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania obrad Walnego …

Regulamin Rady Nadzorczej

    Regulamin Rady Nadzorczej.pdf REGULAMIN RADY NADZORCZEJOrganic Farma Zdrowie S.A.Zatwierdzony przez ZWZ dnia 19.04.2011§ 1. Postanowienia ogólne1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Organic Farma Zdrowie S.A.1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut Spółki oraz przez Kodeks Spółek Handlowych.1.3. Rada Nadzorcza działa na …

Statut Organic Farma Zdrowia

  Statut Organic Farma Zdrowia SA.pdf TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.§11. Firma Spółki brzmi: Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Organic Farma Zdrowia S.A.3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. §21. Siedzibą Spółki …