Produkty ekologiczne mają unijny symbol listka

ROLNICTWO EKOLOGICZNE – określane również jako biologiczne, organiczne, biodynamiczne to sposób gospodarowania, w którym stosuje się tylko środki naturalne:

-obornik, komposty, nawozy zielone, nawozy zwierzęce oraz minerały występujące w przyrodzie – zamiast nawozów sztucznych;
– naturalne metody zapobiegawcze w ochronie roślin, w tym metody biologiczne, środki roślinne i mineralne zamiast syntetycznych środków ochrony roślin (pestycydów);
– zwierzętom zapewnia się pasze gospodarskie, ściółkę oraz ruch na świeżym powietrzu.

W uprawie roślin zasadniczą rolę odgrywa właściwie zaplanowany płodozmian i gospodarka nawozowa oparta na zasobach własnych gospodarstwa.  Produkty z gospodarstw ekologicznych oznaczone są unijnym symbolem listka złożonego z gwiazdek. Niektóre kraje wprowadziły własne oznaczenia BIO, ale to listek jest najbardziej popularnym symbolem żywności organicznej. Nie daj się nabrać na zapewnienia, że produkt bez listka lub symbolu BIO jest ekologiczny. 

Rolnicy ekologiczni nie wprowadzają do uprawy Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO). Przetwórcy nie tylko odrzucają konserwanty i sztuczne dodatki, ale także utylizują odpady i przechowują żywność zgodnie z regułami natury.

Żywność pochodząca z gospodarstw ekologicznych, czyli tzw. żywność ekologiczna, uprawiana i przetwarzana w sposób najbliższy naturalnemu, ma najwyższą wartość biologiczną, jest zdrowa i smaczna. Aby wytwarzać ekologiczną żywność rolnicy i producenci muszą zdobyć certyfikat wydany przez uprawnione jednostki certyfikujące. System ten wygląda tak samo we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Aby rozpoznać żywność ekologiczną należy uważnie czytać etykiety. Na opakowaniu każdego ekologicznego produktu musi znajdować się napis: „produkt rolnictwa ekologicznego” lub „Rolnictwo ekologiczne – system kontroli WE” oraz specjalny kod informujący o jednostce certyfikującej, która kontroluje producenta.(np. PL-EKO-01). Nie może też zabraknąć danych producenta. Te elementy gwarantują, że produkt jest ekologiczny.

Produkty wytwarzane w gospodarstwie, które otrzymało atest, w sprzedaży pojawiają się z etykietą, na której muszą być uwidocznione następujące informacje:

  • nazwa produktu,
  • nazwisko i adres producenta,
  • informacja o ekologicznym sposobie produkcji,
  • nazwa i numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej. 

Klient kupujący taki produkt ma gwarancję, że został on wyprodukowany metodami naturalnymi , bez stosowania środków ochrony roślin i nawozów sztucznych. Więcej na temat uwarunkowań prawnych związanych z rolnictwem ekologicznym można znaleźć pod linkiem 

http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Kontrola-i-certyfikacja

Przykładowe produkty oznaczone certyfikatem BIO

Jajka ekologiczne od szczęśliwych kur, które żyją wolno i śpią na grzędach. Nie są karmione zmodyfikowanymi genetycznie paszami, nie podawano im żadnych antybiotyków. Symbol listka znajduje się w prawym dolnym rogu.

Te migdały pochodzą z upraw bez chemii. Nie były konserwowane ani ulepszane żadnym środkiem. Czy widzisz symbol zielonego listka w prawym dolnym rogu?

Nic dodać, nic ująć – w tym soku są tylko mandarynki. I to z upraw, które nie były zanieczyszczone chemią. Proszę zwrócić uwagę na lewą dolną część etykiety – znajduje się tam symbol ekologicznej żywności (zielony listek).