Regulamin promocji „Zatrzymaj Lato”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „Zatrzymaj Lato” jest Spółką Organic Farma Zdrowia, zarejestrowana w Warszawie kod 02-417 przy ulicy Głubczyckiej 11/1(KRS: 0000293247, 
NIP: 5222805793,  REGON: 140478291).
2.    Promocja prowadzona jest pod nazwą „Zatrzymaj Lato”.
3.    Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu Organic Farma Zdrowia na Sadybie w Warszawie, który znajduje się przy ul. Powsińskiej 31 (02-903 Warszawa).
4.    Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 25 września 2017 roku do 2 października 2017 roku włącznie.

Warunki i zasady udziału w promocji

1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji odwiedzi sklep Organic Farma Zdrowia na Sadybie w Warszawie otrzyma prezent o tematyce lata. Będą to produkty spożywcze nawiązujące do lata spakowane przez sklep.
2.   Z Promocji wyłączone są pozostałe produkty oferowane w innych akcjach rabatowych i promocyjnych, w tym zwłaszcza produkty z akcji „Stale w Niskiej Cenie”.
3.    Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych polityką Organic Farma Zdrowia.
4.    Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.
12.    Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1.  Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.