ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 4 2011 Zawiadomienie od akcjonariusza, funduszu Coöperatief AVALLON MBO U.A.

Raport ESPI

Raport RB-W_ASO

Numer: 4/2011
Data sporządzenia: 10-05-2011

Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.

Temat: Zawiadomienie od akcjonariusza, funduszu Coöperatief AVALLON MBO U.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd ORGANIC Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu 10 maja 2011 roku otrzymał od akcjonariusza, funduszu funduszu Coöperatief AVALLON MBO U.A. zawiadomienie, którego treść przesyłana jest w załączeniu.

Załączniki:

Zawiadomienie.pdf

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

10-05-2011 Sławomir Chłoń Prezes Zarządu