2011-01-13 – Raport miesięczny za Grudzień 2010

Raport EBI

typ raportu

Raport bieżący

numer

1/2011

data dodania

2011-01-13 09:50:45

spółka

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

2011-01-13 09:50:45 bieżący 1/2011 ORG

Raport miesięczny za Grudzień 2010

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za Grudzień 2010r.:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. 

1. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że sprzedaż w miesiącu grudniu była rekordowa i wyniosła 2,6 mln zł netto co stanowi 24,3% wzrostu do sprzedaży w grudniu 2009 roku. 
2. Po 12 miesiącach sprzedaż dla porównywalnej bazy delikatesów Spółki była lepsza o 16,5%, a całkowita sprzedaż delikatesów była o 11% lepsza w stosunku do 12 miesięcy 2009 roku – na początku 2010 roku zostały zamknięte dwa nierentowne delikatesy. 

II. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

1. Spółka planuje do 14 Lutego 2011 opublikować raport miesięczny za miesiąc Styczeń 2010. 

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. 

1. Raporty EBI: 
a. RB 47/2010 – Raport miesięczny za Listopad 2010 – opublikowany dnia 14.12.2010 
b. RB 48/2010 – Fundusz Avallon MBO Fund zdecydował o objęciu drugiej transzy inwestycyjnej o wartości 3 mln zł oraz zadeklarował gotowość zainwestowania dodatkowych 2 mln zł – opublikowany dnia 29.12.2010

2. Raporty ESPI: 

a. RB 11/2010 – Korekta raportu nr 9/2010: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej – opublikowany dnia 23.12.2010 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • https://organicmarket.pl/templates/ja_purity/images/bullet.gif); line-height: 21px; background-position: 18px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;”>Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu