2011-01-31 – Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w związku z prywatną emisją akcji serii G.

Raport EBI

typ raportu

Raport bieżący

numer

2/2011

data dodania

2011-01-31 13:33:09

spółka

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

 

2011-01-31 13:33:09 bieżący 2/2011 ORG

Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w związku z prywatną emisją akcji serii G.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, o podjętej uchwale, w wymaganej formie aktu notarialnego, dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii G oraz zmiany statutu Spółki dostosowującej jego zapisy do tej emisji.
Emisja w całości skierowana będzie do funduszu CoÖperatief Avallon MBO U.A. 
Parametry nowej emisji zgodnie z uchwałą Zarządu:
Wielkość emisji: 410.959 (czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł każda
Cena emisyjna akcji: 7,30 (siedem złotych trzydzieści groszy)
Rodzaj subskrypcji: prywatna

Pokrycie akcji ma nastąpić jednorazowo, w całości za wkłady pieniężne. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyłączył prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje serii G będą uprawnione do uczestniczenia w dywidendzie począwszy od 2011 roku, tzn. od 1 stycznia 2011 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • https://organicmarket.pl/templates/ja_purity/images/bullet.gif); line-height: 21px; background-position: 18px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;”>Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu