2011-02-14 – Raport miesięczny za Styczeń 2011

Raport EBI

typ raportu

Raport bieżący

numer

4/2011

data dodania

2011-02-14 14:58:03

spółka

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

 

2011-02-14 14:58:03 bieżący 4/2011 ORG

Raport miesięczny za Styczeń 2011

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za Styczeń 2011r.:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. 

1. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że spółka osiągnęła za miesiąc styczeń 2011, sprzedaż na poziomie 2,47 mln złotych, co stanowi 30% wzrostu w stosunku do sprzedaży w miesiącu styczniu 2010 roku. 
2. Od początku miesiąca działa 21 sklep sieci – w Warszawie, na Kabatach przy ulicy Wąwozowej 36 – pod marką “Zielone Oko”, który jest konceptem małego osiedlowego sklepu z wybranym asortymentem oferty produktów ekologicznych i naturalnych. 
3. W styczniu została podpisana umowa z Inter IKEA Centre Polska S.A na najem lokalu sklepowego o powierzchni ponad 148m2 w Parku Handlowym Janki. Spółka Organic Farma Zdrowia planuje na koniec marca br. otwarcie w nim Mini Marketu ekologicznego.
4. Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o kwotę 3 mln zł poprzez emisję 410.959 akcji zwykłych na okaziciela serii G. Emisja – zgodnie z umową inwestycyjną z Funduszem Avallon MBO – została skierowana do funduszu. 

II. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

1. 14 Lutego 2011 opublikowany będzie raport za IV kwartał 2011. 
2. 14 marca 2011 opublikowany będzie raport za 2010 rok.
3. Spółka planuje do 14 Marca 2011 opublikować raport miesięczny za miesiąc luty 2011.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. 

1. Raporty EBI: 

a. RB 1/2011 – Raport miesięczny za Grudzień 2010- opublikowany dnia 13.01.2011 
b. RB 2/2011 – Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w związku z prywatną emisją akcji serii G. – opublikowany dnia 31.01.2011
c. RB 3/2011 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku – opublikowany dnia 31.01.2011

2. Raporty ESPI: 

a. RB 1/2011 – Zawiadomienie od osoby zobowiązanej – opublikowany dnia 31.01.2011 

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem: 

1. Zarówno pozyskanie obiektu “Zielone Oko” zlokalizowanego na terenie dzielnicy Kabaty w Warszawie jak i powierzchni w Parku Handlowym Janki stanowią realizację celów emisji akcji serii F.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • https://organicmarket.pl/templates/ja_purity/images/bullet.gif); line-height: 21px; background-position: 18px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;”>Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu