2011-02-14 – Zakończenie subskrypcji akcji serii G w ofercie prywatnej spółki Organic Farma Zdrowia S.A.

Raport EBI

typ raportu

Raport bieżący

numer

6/2011

data dodania

2011-02-14 16:36:13

spółka

ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

 

2011-02-14 16:36:13 bieżący 6/2011 ORG

Zakończenie subskrypcji akcji serii G w ofercie prywatnej spółki Organic Farma Zdrowia S.A.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że 11 Lutego 2011 r. zakończyła się subskrypcja prywatna akcji serii G Spółki.

W ramach oferty prywatnej inwestor – fundusz Avallon MBO – objął 410.959 (czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, po cenie emisyjnej 7,30 (siedem złotych trzydzieści groszy) za jedną akcję. Umowa objęcia akcji została zawarta w dniu 11.02.2011r. 

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty prywatnej akcji serii G wyniosły 97.775,00 zł., w tym: 
– koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty 16.775,00 zł,
– sporządzenie dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0 zł,
– koszty promocji oferty 81.000,00 zł. 
Wymienione koszty zostaną rozliczone przez spółkę jako koszty emisji i pomniejszą kapitał zapasowy.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • https://organicmarket.pl/templates/ja_purity/images/bullet.gif); line-height: 21px; background-position: 18px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;”>Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu