2011-08-04 – Raport miesięczny za Lipiec 2011 roku.

Raport EBI

typ raportu

Raport bieżący

numer

27/2011

data dodania

2011-08-04 15:43:46

spółka

ORGANIC

 

2011-08-04 15:43:46 bieżący 27/2011 ORG

Raport miesięczny za Lipiec 2011 roku.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za Lipiec 2011r.:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. 

Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że spółka osiągnęła za miesiąc lipiec 2011 sprzedaż na poziomie 2,4 mln złotych, co stanowi aż 64% wzrostu w stosunku do sprzedaży w lipcu 2010 roku.

II. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 Września opublikowany zostanie raport miesięczny za Sierpień 2011.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI: 

a. RB 25/2011 – Raport miesięczny za Czerwiec 2011 – opublikowany dnia 14.07.2011

2. Raporty ESPI:

Spółka nie wysyłała w miesiącu lipcu raportów w tym systemie.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W miesiącu lipcu prowadzono prace budowlane i aranżacyjne w lokalu pod kolejne delikatesy spółki, które będą otwarte na początku września w Galerii Handlowej Józefosław w Józefosławiu koło Warszawy.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • https://organicmarket.pl/templates/ja_purity/images/bullet.gif); line-height: 21px; background-position: 18px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;”>Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu