2011-09-07 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dla akcji serii G spółki Organic Farma Zdrowia S.A.

Raport EBI

typ raportu

Raport bieżący

numer

29/2011

data dodania

2011-09-07 13:17:33

spółka

ORGANIC

 

2011-09-07 13:17:33 bieżący 29/2011 ORG

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dla akcji serii G spółki Organic Farma Zdrowia S.A.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1155/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 września 2011 r., pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dla 410.959 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki Organic Farma Zdrowia SA został wyznaczony na dzień 9 września 2011 r. Akcje tej serii objęte zostały w całości przez inwestora strategicznego w Spółce: fundusz Avallon MBO.

Od 9 września 2011 r. w obrocie na rynku NewConnect będzie łącznie 3.118.921 akcji (seria B, C, D, E, F i G) emitenta oznaczone kodem PLORGNK00010. 

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • https://organicmarket.pl/templates/ja_purity/images/bullet.gif); line-height: 21px; background-position: 18px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;”>Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu