2011-11-14 – Raport za III kwartał 2011 roku

Raport EBI

2011-11-14 17:00:13 kwartalny 33/2011 ORG

typ raportu Raport kwartalny
numer 33/2011
data dodania 2011-11-14 17:00:13
spółka ORGANIC

Raport za III kwartał 2011 roku
Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2011 roku.

Załączniki:
• RAPORT ZA III KWARTAŁ 2011 Organic Farma Zdrowia S.A..pdf rozmiar: 236.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
• Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu