2011-12-14 13:24:51 bieżący 34/2011 ORG Raport miesięczny za Listopad 2011

Raport EBI

typ raportu    Raport bieżący 
numer    34/2011
data dodania    2011-12-14 13:24:51
spółka    ORGANIC 

Raport miesięczny za Listopad 2011

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za Listopad 2011r.:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. 

1. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że spółka osiągnęła za miesiąc Listopad 2011 sprzedaż na poziomie 2,72 mln złotych, co stanowi 28,5% wzrostu w stosunku do sprzedaży w Listopadzie 2010 roku.
2. W Listopadzie Spółka dokonała wielkiej obniżki cen na produkty sprzedawane w sieci. Obniżka dotyczyła ponad 1000 produktów i sięgała od kilku do 25% a nawet 40%. Obniżka cen była możliwa dzięki dynamicznemu wzrostowi sieci delikatesów i wolumenu sprzedaży produktów. 

II. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 13 Stycznia 2012 opublikowany zostanie raport miesięczny za Grudzień 2011.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI: 

a. 32/2011 – Raport miesięczny za Październik 2011 – opublikowany dnia 14.11.2011
b. 33/2011 – Raport za III kwartał 2011 roku – opublikowany dnia 14.11.2011

2. Raporty ESPI:

Spółka nie wysyłała w miesiącu lipcu raportów w tym systemie.

Osoby reprezentujące spółkę:
•    Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu