2011-01-31 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

Raport EBI typ raportu Raport bieżący numer 3/2011 data dodania 2011-01-31 15:16:24 spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA   2011-01-31 15:16:24 bieżący 3/2011 ORG Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości planowane terminy publikacji raportów okresowych …

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 1 2011 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.

Raport ESPI RB_ASO 1/2011 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Temat Zawiadomienie od osoby zobowiązanej. Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Treść raportu: Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 31.01.2011 roku otrzymał zawiadomienie od …

2011-01-31 – Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w związku z prywatną emisją akcji serii G.

Raport EBI typ raportu Raport bieżący numer 2/2011 data dodania 2011-01-31 13:33:09 spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA   2011-01-31 13:33:09 bieżący 2/2011 ORG Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w związku z prywatną emisją akcji serii G. Zarząd Organic …

2011-01-13 – Raport miesięczny za Grudzień 2010

Raport EBI typ raportu Raport bieżący numer 1/2011 data dodania 2011-01-13 09:50:45 spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA 2011-01-13 09:50:45 bieżący 1/2011 ORG Raport miesięczny za Grudzień 2010 Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca …