2011-04-26 – Korekta nr 2 do raportu nr 6/2011 – Zakończenie subskrypcji akcji serii G.

Raport EBI typ raportu Raport bieżący numer 19/2011 data dodania 2011-04-26 11:27:30 spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA   2011-04-26 11:27:30 bieżący 19/2011 ORG Korekta nr 2 do raportu nr 6/2011 – Zakończenie subskrypcji akcji serii G. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła korektę raportu …

2011-04-20 – Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Raport EBI typ raportu Raport bieżący numer 18/2011 data dodania 2011-04-20 16:02:45 spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA   2011-04-20 16:02:45 bieżący 18/2011 ORG Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 Kwietnia …

2011-04-13 – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 19 Kwietnia 2011 roku.

Raport EBI typ raportu Raport bieżący numer 17/2011 data dodania 2011-04-19 17:01:24 spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA   2011-04-13 08:45:58 bieżący 16/2011 ORG Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 19 Kwietnia 2011 roku. Zarząd Spółki Organic Farma …

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 3 2011 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 19.04.2011 roku.

Raport ESPI Raport RB-W_ASO Numer: 3/2011Data sporządzenia: 19-04-2011 Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 19.04.2011 roku. Podstawa prawna:Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % …

2011-04-13 – Korekta raportu miesięcznego za Marzec 2011 (nr 14/2011)

Raport EBI typ raportu Raport bieżący numer 16/2011 data dodania 2011-04-13 08:45:58 spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA   2011-04-13 08:45:58 bieżący 16/2011 ORG Korekta raportu miesięcznego za Marzec 2011 (nr 14/2011) Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje korektę raportu miesięcznego za Marzec 2011. Korekta …

2011-04-12 – Walne Zgromadzenie i podwyższenie kapitału w spółce zależnej: Eko-Wital Sp. z o.o.

Raport EBI typ raportu Raport bieżący numer 15/2011 data dodania 2011-04-12 13:49:42 spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA   2011-04-12 13:49:42 bieżący 15/2011 ORG Walne Zgromadzenie i podwyższenie kapitału w spółce zależnej: Eko-Wital Sp. z o.o. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż dnia 11 …

2011-04-12 – Raport miesięczny za Marzec 2011

Raport EBI typ raportu Raport bieżący numer 14/2011 data dodania 2011-04-12 13:37:58 spółka ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA   2011-04-12 13:37:58 bieżący 14/2011 ORG Raport miesięczny za Marzec 2011 Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 …