2011-09-09 – Raport miesięczny za Sierpień 2011

Raport EBI typ raportu Raport bieżący numer 30/2011 data dodania 2011-09-09 14:27:30 spółka ORGANIC   2011-09-09 14:27:30 bieżący 30/2011 ORG I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej …

2011-09-07 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dla akcji serii G spółki Organic Farma Zdrowia S.A.

Raport EBI typ raportu Raport bieżący numer 29/2011 data dodania 2011-09-07 13:17:33 spółka ORGANIC   2011-09-07 13:17:33 bieżący 29/2011 ORG Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dla akcji serii G spółki Organic Farma Zdrowia S.A. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. …