2011-11-14 – Raport za III kwartał 2011 roku

Raport EBI 2011-11-14 17:00:13 kwartalny 33/2011 ORG typ raportu Raport kwartalny numer 33/2011data dodania 2011-11-14 17:00:13spółka ORGANIC Raport za III kwartał 2011 rokuZarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2011 roku. Załączniki:• RAPORT ZA III KWARTAŁ 2011 Organic Farma Zdrowia …

2011-11-14 – Raport miesięczny za Październik 2011 roku.

Raport EBI 2011-11-14 10:21:22 bieżący 32/2011 ORG typ raportu    Raport bieżący numer    32/2011data dodania    2011-11-14 10:21:22spółka    ORGANIC Raport miesięczny za Październik 2011 roku. Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia …