2012-01-25 15:01:40 bieżący 2/2012 ORG Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Raport EBI

typ raportu    Raport bieżący 
numer    2/2012
data dodania    2012-01-25 15:01:40
spółka    ORGANIC 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości planowane terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku:

Raport za IV kwartał 2011 roku: 14 luty 2012r.
Raport za 2011 rok: 30 marzec 2012r.
Raport za I kwartał 2012 roku: 15 maj 2012r.
Raport za II Kwartał 2012 roku: 14 sierpień 2012r.
Raport za III Kwartał 2012 roku: 14 listopad 2012r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
•    Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu