2012-02-14 08:19:04 bieżący 4/2012 ORG Raport miesięczny za Styczeń 2012.

Raport EBI

typ raportu

Raport bieżący

numer

4/2012

data dodania

2012-02-14 08:19:04

spółka

ORGANIC

Raport miesięczny za Styczeń 2012.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za Styczeń 2012r.:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. 

1. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. Informuje, że spółka osiągnęła sprzedaż za miesiąc Styczeń 2012 w kwocie 2,83 mln złotych, co stanowi 15% wzrostu w stosunku do sprzedaży w Styczniu 2011 roku. 

2. Spółka zależna – Eko-Wital Sp. z o.o. otrzymała tytuł “Gazela Biznesu” przyznany w 12 edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm. 

3. W Styczniu Spółka zakończyła prace remontowo – rewitalizacyjne delikatesów w Centrum Handlowym Sadyba Best Mall w Warszawie.

4. W Styczniu Spółka przeprowadziła prace remontowo – rewitalizacyjne delikatesów w Centrum Handlowym Złote Tarasy w Warszawie.

II. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 marca 2012 opublikowany zostanie raport miesięczny za Styczeń 2012.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI: 

a. 1/2012 – Raport miesięczny za Grudzień 2011 – opublikowany dnia 12.01.2012
b. 2/2012 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku – opublikowany dnia 25.01.2012

2. Raporty ESPI:

a. 1/2012 – Zawiadomienie od osoby zobowiązanej – opublikowany dnia 31.01.2012

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W Styczniu Spółka zakończyła prace remontowo – rewitalizacyjne delikatesów w Centrum Handlowym Sadyba Best Mall w Warszawie.

W Styczniu Spółka przeprowadziła prace remontowo – rewitalizacyjne delikatesów w Centrum Handlowym Złote Tarasy w Warszawie.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • https://organicmarket.pl/templates/ja_purity/images/bullet.gif); line-height: 21px; background-position: 18px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;”>Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu