2012-07-12 12:01:25 bieżący 15/2012 ORG Raport miesięczny za Czerwiec 2012

 

Typ raportu EBI
Numer 15/2012
Data dodania 2012-07-12
Spółka Organic Farma Zdrowia SA

Raport miesięczny za Czerwiec 2012
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za Czerwiec 2012r.:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że spółka osiągnęła za półrocze 2012 sprzedaż na poziomie 18,834 mln złotych. Wynik ten oznacza bardzo znaczący wzrost sprzedaży na poziomie 20% w stosunku do sprzedaży w pierwszym półroczu 2011 roku.

2. Zarząd Spółki podpisał umowę najmu lokalu pod kolejne delikatesy w CH Stara Papiernia w Konstancinie. Otwarcie delikatesów przewidziane jest drugą połowę sierpnia br..

3. Z końcem czerwca – w związku z końcem 5-letniej umowy najmu- zostały zamknięte dwa najbardziej nierentowne lokale Spółki w Krakowie.

4. Została zakończona subskrypcja na akcje serii H, które w całości zostały objęte przez dotychczasowego akcjonariusza fundusz CoÖperatief Avallon MBO U.A.. W ramach tej emisji do spółki wpłynęło 2.179.999 złotych.

II. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 Sierpnia 2012 opublikowany zostanie raport miesięczny za Lipiec 2012.
2. 14 Sierpnia opublikowany będzie raport za drugi kwartał 2012 roku.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:

a. 13/2012 – Raport miesięczny za Maj 2012- opublikowany dnia 14.06.2012
b. 14/2012 – Zakończenie subskrypcji akcji serii H w ofercie prywatnej spółki Organic Farma Zdrowia S.A. – opublikowany dnia 27.06.2012

2. Raporty ESPI:

W Czerwcu 2012 roku Spółka nie publikowała raportów w tym systemie.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W ramach rozwoju sieci handlowej Zarząd Spółki podpisał umowę najmu lokalu pod kolejne delikatesy w CH Stara Papiernia w Konstancinie. Otwarcie delikatesów przewidziane jest drugą połowę sierpnia br.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu