2012-08-14 08:15:39 bieżący 16/2012 ORG Raport miesięczny za Lipiec 2012

 

Typ raportu EBI
Numer 16/2012
Data dodania 2012-08-14
Spółka Organic Farma Zdrowia SA

 

Raport miesięczny za Lipiec 2012

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za Lipiec 2012r.:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. podpisał w lipcu umowę dotacyjną z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w ramach której może ubiegać się o kwotę 152.418,00 zł. dotacji na “Zakup i wdrożenie systemu zarządzania firmą typu ERP oraz infrastruktury teleinformatycznej, w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa Organic Farma Zdrowia S.A.” Dotacja obejmie zakup systemów wsparcia operacyjnego działania sieci, umożliwi bardziej zaawansowaną kontrolę, wdrożenie systemu lojalnościowego oraz także zakup sprzętu informatycznego do nowo otwieranych obiektów.

2. W lipcu, w Delikatesach Organic Farma Zdrowia na ul. Chmielnej 16 w Warszawie, zostało uruchomione pierwsze w sieci, a zarazem pierwsze w Polsce BIO Bistro. Bistro “Cafe Organic”oferuje ekologiczną kawę wraz z wypiekanymi na miejscu ciastkami, croissantami, quichami i innymi smakołykami – oczywiście wszystko w wersji Bio. Również kubki do kawy używane w “Cafe Organic”produkowane są z surowców w pełni odnawialnych

II. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 Września 2012 opublikowany zostanie raport miesięczny za Sierpień 2012.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:

a. 15/2012 – Raport miesięczny za Czerwiec 2012- opublikowany dnia 12.07.2012

2. Raporty ESPI:

W Lipcu 2012 roku Spółka nie publikowała raportów w tym systemie.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

1. Jednym z pierwszych celów ostatniej emisji jaki został zrealizowany było podniesienie kapitału zakładowego spółki zależnej Eko-Wital Sp. z o.o.. Kapitał podstawowy został podniesiony poprzez objęcie 500 nowych udziałów o wartości 250 tyś. złotych do kwoty 1.250 tyś. złotych.
2. W ramach kolejnego celu emisyjnego realizowany jest projekt kompleksowego przygotowania strategii marketingowej spółki na kolejne lata. Projekt jest realizowany przez kilka podmiotów – osób i firm, będących wiodącymi specjalistami w różnych elementach marketingu, PR-u, reklamy, grafiki i nowoczesnych mediów.
3. W ramach projektów rewitalizacyjnych Delikatesów, w lipcu, w Delikatesach Organic Farma Zdrowia na ul. Chmielnej 16 w Warszawie, zostało uruchomione pierwsze w sieci, a zarazem pierwsze w Polsce BIO Bistro.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu