2012-09-14 12:45:18 bieżący 18/2012 ORG Raport miesięczny za Sierpień 2012

 

Typ raportu EBI
Numer 18/2012
Data dodania 2012-09-14
Spółka Organic Farma Zdrowia SA

Raport miesięczny za Sierpień 2012
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za Sierpień 2012r.:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu 25-tego sierpnia zostały otwarte kolejne, 21-wsze Delikatesy sieci w Centrum Handlowym Stara Papiernia w Konstancinie-Jeziornej pod Warszawą. Delikatesy zostały bardzo dobrze przyjęte przez mieszkańców Konstancina już od pierwszego dnia funkcjonowania ponieważ doskonale uzupełniły obecną ofertę spożywczą Starej Papierni.

2. Zarząd podjął decyzję o znaczących zmianach dotyczących logistyki dostaw świeżych produktów – do wszystkich delikatesów sieci – mające na celu zwiększenie ciągłości dostaw pełnej oferty ekologicznego mięsa, drobiu, wędlin, nabiału, warzyw i owoców. Zmiany te będą sukcesywnie wdrażane od września do października włącznie.

3. Na zlecenie Zarządu, zewnętrzna firma doradcza dokonała pełnego audytu i opracowała dla spółki pierwszą część kilkuletniej strategii w zakresie Category Management. Celem wdrożenia tej strategii będzie dalsza znacząca poprawa zakresu oferty handlowej i jej ekspozycji, poprawa jakości oferty i obsługi klienta w każdym aspekcie oraz poprawa uzyskiwanej marży.

II. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 Października 2012 opublikowany zostanie raport miesięczny za Wrzesień 2012.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:

a. 17/2012 – Raport za II kwartał 2012 roku- opublikowany dnia 14.08.2012
b. 16/2012 – Raport miesięczny za Lipiec 2012- opublikowany dnia 14.08.2012

2. Raporty ESPI:

W Sierpniu 2012 roku Spółka nie publikowała raportów w tym systemie.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

1. W ramach rozwoju sieci delikatesów Organic Farma Zdrowia S.A., w dniu 25-tego sierpnia zostały otwarte kolejne, 21-wsze Delikatesy sieci w Centrum Handlowym Stara Papiernia w Konstancinie-Jeziornej pod Warszawą.

2. Jednym z celów ostatniej emisji akcji było pozyskanie środków na wykonanie audytu i stworzenie strategii w zakresie Category Management. W sierpniu Zarząd zapoznał się z wynikami wykonanego przez zewnętrzną firmę doradczą audytu i przyjął do realizacji pierwszą część strategii w tym zakresie.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu