2012-11-14 08:44:15 bieżący 21/2012 ORG Raport miesięczny za Październik 2012

 

Typ raportu EBI
Numer 21/2012
Data dodania 2012-11-14
Spółka Organic Farma Zdrowia SA

Raport miesięczny za Październik 2012
Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za Październik 2012r.:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Otwarte pod koniec sierpnia delikatesy w podwarszawskiej miejscowości Konstancin od samego początku zyskały dużą grupę lojalnej klienteli a wynik finansowy tego obiektu wpływa pozytywnie i znacząco na obroty sieci oraz poprawę rentowności Spółki. Otwarcie to zostało dokonane w ramach nowej strategii Spółki dotyczącej ekspansji, polegającej na bardzo selektywnym doborze nowych obiektów, by nowe otwarcia nie obciążały wyniku finansowego, szczególnie w okresie kiedy rentowności firmy jest głównym priorytetem Zarządu.

2. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Spółka została w październiku wyróżniona laurem “Białego Bociana” podczas targów “Natura Food” – V Targów Naturalnej Żywności w Łodzi. Nagradzającym było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych “Polska Ekologia”. Nagroda została przyznana dla Organic Farma Zdrowia za ogromny wkład w rozwój polskiego rynku żywności ekologicznej. Jury nagrody brało pod uwagę dynamikę rozwoju firmy, szeroki zakres działania – obecność w 9 miastach i prowadzenie 21 delikatesów oraz internetowego sklepu Ekosfera24.pl obsługującego cały kraj. Równie ważna jest rola konsolidatora rynku jakim spółka jest od początku istnienia.

3. W październiku Spółka opublikowała wyniki badania rynkowego dotyczącego ilości osób kupujących żywność ekologiczną oraz znających sieć Organic Farma Zdrowia. Badania wykazały, że już 30 proc. Polaków kupuje żywność ekologiczną i chce ją kupować częściej. Badania TNS Polska pokazują, że już ponad milion Polaków (4%) regularnie kupuje żywność organiczną. Znacznie więcej, bo 26% zaopatruje się w nią nieregularnie, ale co ważniejsze deklaruje, że chce kupować ekologiczne produkty częściej. – Razem to 30% entuzjastów ekologicznego żywienia. Jedynie 9% badanych sceptycznie odnosi się do kupowania ekologicznego jedzenia – większość z nich nie potrafi jednak wskazać powodów takiego podejścia. Pozostali ankietowani zachowali postawę neutralną. Miejscem, gdzie kupuje się żywność organiczną są specjalistyczne sklepy. Taką opinię przedstawia niemalże połowa Polaków (47%) i blisko 2/3 mieszkańców największych miast (63%).Dopiero na kolejnych miejscach respondenci badań wskazywali inne możliwe miejsca zakupu żywności ekologicznej. 27% badanych wymieniło możliwość ekozakupów bezpośrednio w gospodarstwie rolnym,22% na bazarze, a 16% w super/hipermarkecie. Najbardziej znaną marką specjalistycznych sklepów ekologicznych jest ORGANIC Farma Zdrowia – wynika z niezależnych badań TNS. Delikatesy ORGANIC zna 3,1% Polaków. Żaden inny sklep ani sieć w Polsce nie zbliżyły się do tego wyniku. Wśród entuzjastów żywności organicznej znajomość marki ORGANIC Farma Zdrowia wynosi 6%.Najczęściej wymienianą zaletą żywności organicznej jest dla Polaków jej wyróżniający się smak. Lepszy smak i/lub zapach produktów organicznych jako pierwszy argument za kupowaniem żywności ekologicznej pojawił się w 42% wskazań. Tuż za nimi uplasowała się troska o zdrowie (39% wskazań), a więc przekonanie o pełnowartościowym charakterze ekologicznej żywności oraz braku w niej szkodliwych dla Zdrowia substancji. Smak żywności organicznej doceniają zwłaszcza osoby kupujące żywność organiczną regularnie (53% wskazań) oraz mieszkańców wsi (47%) – zatem najbardziej doświadczeni i świadomi konsumenci tej kategorii.

4. Spółka przyjęła nowy – specjalnie opracowany – pakiet elementów wizerunkowych, opartych o wzór Etno (składający się z elementów nawiązujących do wzorów słynnych, staropolskich koronek), tradycyjne dla spółki kolory (żółty, zielony, i czerwony), szarpane zdjęcia oraz ekologiczny papier i farby (w miarę możliwości zastosowania).

5. W ramach nowych, wyżej opisanych elementów wizerunkowych oraz nowych form komunikacji Spółka opracowała nową odsłonę swojej witryny firmowej www.organicmarket.pl, nowy layout własnego kwartalnika “Go Organic”, pakiet komunikacji wewnątrz sklepowej, zestaw broszur informacyjnych podstawowych jak i specjalistycznych dla kobiet w ciąży oraz młodych rodziców.

II. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14 Grudnia 2012 opublikowany zostanie raport miesięczny za Listopad 2012.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:

a. 19/2012 – Raport miesięczny za Wrzesień 2012 – opublikowany dnia 12.10.2012
b. 20/2012 – Rejestracja podwyższenia kapitału w związku z emisją akcji serii H – opublikowany dnia 24.10.2012

2. Raporty ESPI:

a. 5/2012- Zawiadomienie od akcjonariusza, Pana Sławomira Chłonia – opublikowany dnia 24.10.2012
b. 6/2012- Zawiadomienie od akcjonariusza, Pani Teresy Dolczewskiej – opublikowany dnia 24.10.2012

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

1. W ramach projektu z zakresu działań marketingowych i PR w miesiącu październiku zostały opublikowane wyniki badań rynkowych przeprowadzonych przez TNS, został przyjęty nowy pakiet elementów wizerunkowych, nastąpiła kolejna odsłona witryny firmowej oraz kwartalnika “Go Organic” a także wprowadzono wiele narzędzi komunikacji z klientami w postaci komunikatów wewnątrz sklepowych, broszur podstawowych jak i tematycznych. Kolejne elementy projektu marketingowego będą wdrażane w następnych tygodniach.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu