ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Raport RB_ASO 1 2012 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Raport ESPI Raport RB_ASO Numer: 1/2012Data sporządzenia: 31-01-2012 Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej. Podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Treść raportu:Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w …

2012-01-25 15:01:40 bieżący 2/2012 ORG Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Raport EBI typ raportu    Raport bieżący numer    2/2012data dodania    2012-01-25 15:01:40spółka    ORGANIC  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości planowane terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku: Raport za IV kwartał 2011 roku: 14 luty 2012r.Raport za …

2012-01-12 10:32:25 bieżący 1/2012 ORG Raport miesięczny za Grudzień 2011

Raport EBI typ raportu    Raport bieżący numer    1/2012data dodania    2012-01-12 10:32:25spółka    ORGANIC  Raport miesięczny za Grudzień 2011 Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport …