2012-03-30 09:39:48 roczny 7/2012 ORG Raport za 2011 rok.

  Typ raportu EBI Numer 7/2012 Data dodania 2012-03-30 Spółka Organic Farma Zdrowia SA Raport za 2011 rok. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje raport za rok obrotowy 2011. Załączniki:Organic Farma Zdrowia S.A. – RAPORT ZA 2011 ROK.pdf rozmiar: 2572.0 kB Osoby reprezentujące spółkę: Sławomir Chłoń …

Raport za rok 2011

Typ raportu EBI Numer 7/2012 Data dodania 2012-03-30 Spółka Organic Farma Zdrowia SA   Raport za 2011 rok. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje raport za rok obrotowy 2011. Załączniki: Organic Farma Zdrowia S.A. – RAPORT ZA 2011 ROK.pdf   Osoby reprezentujące spółkę: Sławomir Chłoń …

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 3 2012 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Raport RB-W_ASO Numer: 3/2012Data sporządzenia: 28-03-2012Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Temat: Korekta raportu 1/2012: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej Podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Treść raportu:Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje korektę raportu …

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Raport RB ASO 2 2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień 17 kwietnia 2012 oraz projekty uchwał.

Raport RB-W_ASO Numer: 2/2012Data sporządzenia: 22-03-2012 Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. na dzień 17 kwietnia 2012 oraz projekty uchwał. Podstawa prawna:Inne uregulowania Treść raportu:Zarząd Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje treść ogłoszenia dotyczącego zwołania …

2012-03-22 09:17:02 bieżący 6/2012 ORG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał.

  Typ raportu EBI Numer 6/2012 Data dodania 2012-03-22 Spółka Organic Farma Zdrowia SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał. Zarząd Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje ogłoszenie dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. na …

2012-03-14 15:03:42 bieżący 5/2012 ORG Raport miesięczny za Luty 2012

  Typ raportu EBI Numer 5/2012 Data dodania 2012-03-14 Spółka Organic Farma Zdrowia SA Raport miesięczny za Luty 2012 Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do …