2012-04-17 16:41:09 bieżący 9/2012 ORG Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 17 Kwietnia 2012 roku.

  Typ raportu EBI Numer 9/2012 Data dodania 2012-04-17 Spółka Organic Farma Zdrowia SA Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 17 Kwietnia 2012 roku. Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść …

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 4 2012 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 17.04.2012 roku.

Raport ESPI Raport RB-W_ASONumer: 4/2012Data sporządzenia: 17-04-2012Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 17.04.2012 roku. Podstawa prawna:Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu:Zarząd …

2012-04-12 16:48:05 bieżący 8/2012 ORG Raport miesięczny za Marzec 2012

  Typ raportu EBI Numer 8/2012 Data dodania 2012-03-14 Spółka Organic Farma Zdrowia SA Raport miesięczny za Marzec 2012Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej …