ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB_ASO 6 2012 – Zawiadomienie od akcjonariusza, Pani Teresy Dolczewskiej

Raport ESPI Raport RB_ASO Numer: 6/2012Data sporządzenia: 24-10-2012 Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Temat: Zawiadomienie od akcjonariusza, Pani Teresy Dolczewskiej Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu:Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu …

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB_ASO 5 2012 – Zawiadomienie od akcjonariusza, Pana Sławomira Chłonia.

Raport ESPI Raport RB_ASO Numer: 5/2012Data sporządzenia: 24-10-2012 Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Temat: Zawiadomienie od akcjonariusza, Pana Sławomira Chłonia. Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu:Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że w dniu …

2012-10-24 12:46:33 bieżący 20/2012 ORG Rejestracja podwyższenia kapitału w związku z emisją akcji serii H

  Typ raportu EBI Numer 20/2012 Data dodania 2012-10-24 Spółka Organic Farma Zdrowia SA Rejestracja podwyższenia kapitału w związku z emisją akcji serii HZarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 23 października 2012 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m. …

Dokumenty informacyjne

Dokument_Informacyjny_ORGANIC Akcje serii G Akcje serii B E F Akcje serii H Akcje serii I

2012-10-12 09:29:33 bieżący 19/2012 ORG Raport miesięczny za Wrzesień 2012

  Typ raportu EBI Numer 19/2012 Data dodania 2012-10-12 Spółka Organic Farma Zdrowia SA Raport miesięczny za Wrzesień 2012Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej …