2013-08-12 08:35:39 bieżący 21/2013 ORG Raport miesięczny za Lipiec 2013

Typ raportu EBI
Numer 21/2013
Data dodania 2013-08-12
Spółka Organic Farma Zdrowia SA

 

Raport miesięczny za Lipiec 2013

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za Lipiec 2013 r.:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. 

1. W połowie miesiąca lipca Spółka przeprowadziła rewitalizację Delikatesów w Centrum Handlowym Auchan w Płocku, natomiast w drugiej połowie miesiąca taka rewitalizacja została dokonana w Delikatesach w Centrum Handlowym Renoma we Wrocławiu. W obu przypadkach Zarząd podpisał kilka miesięcy temu umowy najmu przedłużające okres najmu tychże lokali na kolejne lata. Dokonana rewitalizacja oznacza, że wszystkie zamiejscowe Delikatesy sieci funkcjonują już w ramach nowego standardu koncepcyjno-architektonicznego przyjętego dla całej sieci w 2010 roku. 

2. Obecna liczba 9 Delikatesów zamiejscowych zacznie się zwiększać od września kiedy zostaną otwarte nowe Delikatesy w budowanym Centrum Handlowym Galeria Katowicka.

3. Z końcem lipca Spółka zamknęła Delikatesy w Centrum Handlowym Józefosław. Powodem decyzji o zamknięciu był trwały brak rentowności. 

II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 13-ego września opublikowany zostanie raport miesięczny za sierpień 2013 roku.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI: 

a. 17/2013 – Rejestracja zmian w statucie spółki wprowadzonych na ZWZ dnia 24.04.2013. -opublikowany dnia 01.07.2013
b. 18/2013 – Raport miesięczny za Czerwiec 2013 – opublikowany dnia 05.07.2013

2. Raporty ESPI:

a. 5/2013 – Zawiadomienie od osoby zobowiązanej – opublikowany dnia 29.07.2013
b. 6/2013 – Zawiadomienie od osoby zobowiązanej – opublikowany dnia 29.07.2013
c. 7/2013 – Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji – opublikowany dnia 29.07.2013

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

1. W lipcu Spółka prowadziła dalsze prace adaptacyjne w Galerii Katowickiej gdzie powstaną kolejne Delikatesy sieci Organic Farma Zdrowia. Lokal ma powierzchnię 135 m2. Otwarcie planowane jest na drugą połowę września br. 
2. W lipcu spółka dokończyła proces rewitalizacji w Delikatesach w Płocku i we Wrocławiu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu