2013-08-22 13:50:46 bieżący 22/2013 ORG Uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Organic Farma Zdrowia S.A.

Typ raportu EBI
Numer 22/2013
Data dodania 2013-08-22
Spółka Organic Farma Zdrowia SA

 

Uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Organic Farma Zdrowia S.A.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Zarząd KDPW SA uchwałą nr 655/13 z dnia 22 sierpnia 2013 r. postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 298.630 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Organic Farma Zdrowia S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda i nadać im kod PLORGNK00010, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w ASO na rynku NewConnect.
Zarejestrowanie ww. akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjecie przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowań, nie wcześniej jednak niż w dniu tego notowania.

Akcje serii H wyemitowane w maju 2012 r. zostały w całości objęte przez fundusz Cooperatief Avallon MBO U.A. (RB 12/2012).

Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • https://organicmarket.pl/templates/ja_purity/images/bullet.gif); line-height: 21px; background-position: 18px 8px; background-repeat: no-repeat no-repeat;”>Przemysław Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu