2013-11-18 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku NewConnect dla akcji serii H spółki Organic Farma Zdrowia S.A.

Typ raportu EBI
Numer 28/2013
Data dodania 2013-11-18
Spółka Organic Farma Zdrowia SA

 

2013-11-18 09:56:04 bieżący 28/2013 ORG

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku NewConnect dla akcji serii H spółki Organic Farma Zdrowia S.A.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1313/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 listopada 2013 r., pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dla 298.630 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki Organic Farma Zdrowia SA został wyznaczony na dzień 20 listopada 2013 r.

Akcje tej serii objęte zostały w całości przez inwestora strategicznego w Spółce: fundusz Avallon MBO.

Od 20 listopada 2013 r. w obrocie na rynku NewConnect będzie łącznie 3.417.551 akcji (seria B, C, D, E, F, G i H) emitenta oznaczonych kodem PLORGNK00010.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu