ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 3 2013 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał.

Raport ESPI Raport RB-W_ASO Numer: 3/2013Data sporządzenia: 28-03-2013 Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał. Podstawa prawna:Inne uregulowania Treść raportu:Zarząd Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje ogłoszenie dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic …

2013-03-28 14:47:47 bieżący 8/2013 ORG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał.

  Typ raportu EBI Numer 8/2013 Data dodania 2013-03-28 Spółka Organic Farma Zdrowia SA   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. oraz projekty uchwał. Zarząd Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje ogłoszenie dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. …

2013-03-22 17:50:14 roczny 7/2013 ORG Raport skonsolidowany za 2012 rok

. Typ raportu EBI Numer 7/2013 Data dodania 2013-03-22 Spółka Organic Farma Zdrowia SA   Raport skonsolidowany za 2012 rok. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport skonsolidowany za rok obrotowy 2012. Załączniki: Organic Farma Zdrowia S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA 2012 ROK.pdf Osoby …

Raport za rok 2012

Raport skonsolidowany za 2012 rok. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport skonsolidowany za rok obrotowy 2012. Załączniki: Organic Farma Zdrowia S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA 2012 ROK.pdf   Osoby reprezentujące spółkę: Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu Przemysław Tomaszewski – Wiceprezes Zarządu   Raport …

2013-03-22 – Raport jednostkowy za 2012 rok.

Typ raportu EBI Numer 6/2013 Data dodania 2013-03-22 Spółka Organic Farma Zdrowia SA    2013-03-22 17:47:30 roczny 6/2013 ORG Raport jednostkowy za 2012 rok. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje w załączeniu raport jednostkowy za rok obrotowy 2012. Załączniki: Organic Farma Zdrowia S.A JEDNOSTKOWY RAPORT …

2013-03-14 17:06:44 bieżący 5/2013 ORG Raport miesięczny za Luty 2013

  Typ raportu EBI Numer 5/2013 Data dodania 2013-03-14 Spółka Organic Farma Zdrowia SA   Raport miesięczny za Luty 2013 Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje …