2013-04-24 15:28:36 bieżący 11/2013 ORG Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

  Typ raportu EBI Numer 11/2013 Data dodania 2013-04-24 Spółka Organic Farma Zdrowia SA   Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 Kwietnia 2013 powołało członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Wszystkie powołane …

2013-04-24 15:25:30 bieżący 10/2013 ORG Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 24 Kwietnia 2013 roku.

  Typ raportu EBI Numer 10/2013 Data dodania 2013-04-24 Spółka Organic Farma Zdrowia SA   Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 24 Kwietnia 2013 roku. Zarząd Spółki Organic Farma Zdrowia S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu …

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 4 2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 24.04.2013 roku.

Raport ESPI Raport RB-W_ASONumer: 4/2013Data sporządzenia: 24-04-2013Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Temat: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 24.04.2013 roku. Podstawa prawna:Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: …

2013-04-12 08:57:32 bieżący 9/2013 ORG Raport miesięczny za Marzec 2013

  Typ raportu EBI Numer 9/2013 Data dodania 2013-04-12 Spółka Organic Farma Zdrowia SA   Raport miesięczny za Marzec 2013 Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje …