ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 6 2013 – Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Raport ESPI Raport RB-W_ASO Numer: 6/2013Data sporządzenia: 29-07-2013 Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej Podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Treść raportu:Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w …

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 5 2013 – Zawiadomienie od osoby zobowiązanej.

Raport ESPI Raport RB-W_ASO Numer: 5/2013Data sporządzenia: 29-07-2013 Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej. Podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Treść raportu:Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w …

ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. RB-W_ASO 7 2013 – Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji.

Raport ESPI Raport RB-W_ASO Numer: 7/2013Data sporządzenia: 29-07-2013 Spółka: ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. Temat: Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie posiadanego pakietu akcji. Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu:Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że …

2013-07-05 15:48:14 bieżący 18/2013 ORG Raport miesięczny za Czrewiec 2013

Typ raportu EBI Numer 18/2013 Data dodania 2013-07-05 Spółka Organic Farma Zdrowia SA   Raport miesięczny za Czrewiec 2013 Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do …

2013-07-01 12:53:40 bieżący 17/2013 ORG Rejestracja zmian w statucie spółki wprowadzonych na ZWZ dnia 24.04.2013.

Typ raportu EBI Numer 17/2013 Data dodania 2013-07-01 Spółka Organic Farma Zdrowia SA   Rejestracja zmian w statucie spółki wprowadzonych na ZWZ dnia 24.04.2013. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 1 Lipca 2013 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 18 czerwca …