2013-08-22 13:50:46 bieżący 22/2013 ORG Uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Organic Farma Zdrowia S.A.

Typ raportu EBI Numer 22/2013 Data dodania 2013-08-22 Spółka Organic Farma Zdrowia SA   Uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Organic Farma Zdrowia S.A. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że Zarząd KDPW SA uchwałą nr 655/13 z dnia 22 …

2013-08-12 08:35:39 bieżący 21/2013 ORG Raport miesięczny za Lipiec 2013

Typ raportu EBI Numer 21/2013 Data dodania 2013-08-12 Spółka Organic Farma Zdrowia SA   Raport miesięczny za Lipiec 2013 Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do …

2013-08-07-08-50-20 kwartalny 20-2013 ORG Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartal 2013

Typ raportu EBI Numer 20/2013 Data dodania 2013-08-07 Spółka Organic Farma Zdrowia SA   Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2013 Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2013 roku. Załączniki: Jednostkowy i skonsolidowany RAPORT ZA …

Raport za II kwartał 2013

Typ raportu EBI Numer 20/2013 Data dodania 2013-08-07 Spółka Organic Farma Zdrowia SA   Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2013 Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przesyła w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2013 roku. Załączniki: Jednostkowy i skonsolidowany RAPORT ZA …

2013-08-02 14:44:47 bieżący 19/2013 ORG Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r.

Typ raportu EBI Numer 19/2013 Data dodania 2013-08-02 Spółka Organic Farma Zdrowia SA   Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że zmianie uległa data publikacji raportu kwartalnego (skonsolidowanego i jednostkowego) za II kwartał 2013 r. …