2014-01-14 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Typ raportu EBI
Numer 1/2014
Data dodania 2014-01-14
Spółka Organic Farma Zdrowia SA

 

2014-01-14 15:08:35 bieżący 1/2014 ORG

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku:

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2013 roku: 14 lutego 2014 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2014 roku: 15 maja 2014 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2014 roku: 14 sierpnia 2014 r.
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2014 roku: 14 listopada 2014 r.

Raport roczny jednostkowy za 2013 rok: 28 marca 2014 r.
Raport roczny skonsolidowany za 2013 rok: 28 marca 2014 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu