2014-01-14 – Raport miesięczny za Grudzień 2013

Typ raportu EBI
Numer 2/2014
Data dodania 2014-01-14
Spółka Organic Farma Zdrowia SA

 

 2014-01-14 17:01:00 bieżący 2/2014 ORG

Raport miesięczny za Grudzień 2013

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za Grudzień 2013r.:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

1. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że spółka osiągnęła następujące, po raz kolejny rekordowe wyniki sprzedażowe:

Sprzedaż za miesiąc Grudzień 2013 na poziomie 4 mln złotych, co stanowi 10% wzrostu w stosunku do sprzedaży w Grudniu 2012 roku.
Sprzedaż za IV Kwartał 2013 na poziomie 11,43 mln złotych, co stanowi 10% wzrostu w stosunku do sprzedaży w IV Kwartale 2012 roku i stanowi rekordową sprzedaż kwartalną w historii Spółki.
Sprzedaż za cały 2013 rok na poziomie 41 mln złotych, co stanowi 8,5% wzrostu w stosunku 2012 roku i stanowi rekordową sprzedaż roczną w historii Spółki.
Komentarz: Zarząd wyraża duże zadowolenie z osiągniętych wyników sprzedaży mimo mniejszej dynamiki wzrostu sprzedaży niż w poprzednim roku, na którą wpłynęło zamknięcie kilku nierentownych sklepów oraz stosunkowo słaby 2-gi i 3-ci kwartał br., kiedy to mieliśmy do czynienia z efektem bardzo niskiego popytu rynkowego będącego efektem spowolnienia gospodarczego. Według wstępnych szacunków, ostatecznie osiągnięta dynamika wzrostu jest dwukrotnie większa niż dla całej branży detalicznego handlu spożywczego w Polsce.
2. Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że spółka zależna Eko-Wital Sp. z o.o.
osiągnęła następujące, również po raz kolejny rekordowe wyniki sprzedażowe:

Sprzedaż za IV Kwartał 2013 na poziomie 5,1 mln złotych, co stanowi 45% wzrostu w stosunku do sprzedaży w IV Kwartale 2012 roku i stanowi rekordową sprzedaż kwartalną w historii spółki Eko-Wital.
Sprzedaż za cały 2013 rok na poziomie 17,4 mln złotych, co stanowi 33% wzrostu w stosunku 2012 roku i stanowi rekordową sprzedaż roczną w historii Spółki Eko-Wital.
Komentarz: Zarząd wyraża bardzo duże zadowolenie z osiągniętych przez spółkę zależną Eko-Wital wyników sprzedaży i bardzo wysokiej dynamiki wzrostowej. Została ona osiągnięta dzięki perfekcyjnemu wdrożeniu strategii rozwojowej opracowanej i przyjętej w 2012 roku polegającej między innymi na pozyskaniu nowych rynków zbytu, poszerzeniu oferty towarowej, wprowadzeniu nowych grup produktowych jak ekologiczne warzywa, owoce i jaja, wprowadzeniu 30 nowych produktów pod marką własną i rozbudową logistyki.
3. 14 Grudnia, w warszawskim Centrum Handlowym Galeria Wileńska otwarte zostały 24-te Delikatesy sieci. Sklep ma powierzchnię blisko 90m2 i znajduje się w linii kas hipermarketu. Są to 11-ste Delikatesy w Warszawie i 14-ste w aglomeracji warszawskiej.
4. Również 14 Grudnia, w Centrum handlowym Riviera w Gdyni otwarte zostały 25-te Delikatesy sieci. Sklep ma powierzchnię 55 m2 i znajduje się w pobliżu kas hipermarketu. Są to drugie Delikatesy w Trójmieście, pierwsze znajdują się w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku.
5. Opisane powyżej otwarcia Delikatesów oraz Delikatesy internetowe organic24.pl i ekosfera24.pl powodują, że rok 2013 Spółka kończy z 27-oma jednostkami handlowymi sieci Organic Farma Zdrowia, w których klienci realizują zakupy ekologicznej, naturalnej i tradycyjnej żywności, kosmetyków i środków higieny osobistej i domowej.
II. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

1. Do 14-ego Lutego 2014 r. opublikowany zostanie raport miesięczny za Styczeń 2014 r.
2. 14 Lutego 2014 roku opublikowany zostanie raport za czwarty kwartał 2013 roku.

III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. Raporty EBI:

a. 29/2013 – Raport miesięczny za Listopad 2013 – opublikowany dnia 13.12.2013

2. Raporty ESPI:

W Grudniu Spółka nie publikowała raportów w tym systemie.

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem:

W Grudniu zakończone zostały prace budowlane, montażowe i aranżacyjne dla dwóch nowy sklepów sieci. Nowe Delikatesy powstały w Galerii Wileńskiej w Warszawie oraz w Galerii Riviera w Gdyni. Po tych otwarciach spółka zarządza siecią 25-ciu Delikatesów na terenie kraju. Wraz z uruchomionymi na koniec listopada innowacyjnymi e-delikatesami organic24.pl i działającymi już od 6 lat e-delikatesami ekosfera24.pl, klienci mają do wyboru 27-dem jednostek handlowych sieci Organic Farma Zdrowia.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Chłoń – Prezes Zarządu